Dětský den

Dětský den 28.5. 2016 od 14h. Tak zněl plakát, pozvánky a lístečky do škol, kterých jsme rozdaly přes 200 ks. Nechtěli jsme nic ponechat náhodě, a tak už na začátku května začali děvčata s výrobou růží. Byla to spousta povolení, nákupů a telefonátu, to ví každý, kdo něco pořádal.  V pátek dopoledne už stojí na návsi střelnice. Odpoledne už ke kopci blafá traktor plně naložený houpačkami z Rybnic a od školy z kopce přijíždí Avie s kolotočem ze Škodějova. Náves se rázem proměnila v mraveniště. Tu se tahaly kabely, tu zase padaly klíče ze žebříku, a tady se kope díra pro ohniště. Blíží se večer, ladí kytara a v očích nám poskakují plamínky ohně, od kterého už voní buřty. Hlavně na nic nezapomenout. A je tu sobota odpoledne, vše je odzkoušeno a můžeme začít. Krátké uvítání a hurá do střelnice, na houpačky a kolotoč. Rozdáváme první lístečky na buřt a limču, a děti plní soutěže o lístečky na atrakce. Střelnice už vydala první benešovské krepové růže, náramky a bonbony, elektromotor od kolotoče už je také pěkně zahřátý a houpačky klidně povrzávají. Od ohně voní kýta, limonáda i piva je dost, jen zmrzlina už došla. Rodiče pokukují spokojeně od stolu a v klidu se občerstvují, i na ně dojde řada a budou si moci na kolotoči, ve střelnici a na houpačkách zavzpomínat na dětství. Mraky se blíží a s obavami začínáme pomalu uklízet. Tak tas někdy příště. Poděkování patří: MPS Semily, obecnímu úřad a panu Hudskému za dopravu, hasičům z Rybnic a Škodějova, Sokolu Chuchelna za zapůjčení atrakcí, všem pořadatelům a hlavně všem zúčastněným.

Odkaz na video z dětského dne: https://www.youtube.com/watch?v=bM9nOqiJGIU