Jizerské hory

Letošní výlet do Jizerských hor konaný 27.9.2015 se vydařil. Hojná účast 50ti účastníků byla pro pořadatele zadostiučiněním při snaze pořádání této akce a povzbuzením pro příští výlety. Završením příjemné 17ti km trasy bylo posezení v zálesáckém srubu „U Kozy“ v Oldřichovském sedle, kde jsme se vydatně občerstvili.